Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)

Deze Tweede Kamercommissie i behandelde wetgeving, beleidsvoornemens en actuele ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, weg-, spoor- en luchtvervoer, milieu en leefomgeving en waterbeheer.

De commissie voerde daartoe geregeld overleg met de minister en staatssecretaris i en hield daarnaast contact met onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties, de transportsector en andere belangenorganisaties.

De vaste commissie werd ingesteld in 2002.

Voorzitter was R.J. (Remco) Dijkstra. Griffier was mw. L. Tijdink.