Opening van de zitting - voorzitter EP vraagt China om Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo vrij te laten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 18 oktober 2010, 19:04.

Voorzitter van het EP i Buzek deelde de leden met genoegen mee dat de Nobelprijs voor de vrede naar de Chinese dissident Liu Xiaobo was gegaan. Hij wees erop dat Xiaobo nog steeds gevangen zit in China, omwille van zijn "vreedzame strijd voor de vrijheid van meningsuiting". Punten op de plenaire agenda die Buzek aanstipte, waren de strijd tegen armoede en de mensenhandel. Ook wees Buzek op de redevoering die hij woensdag - halverwege zijn mandaat - tijdens een plechtige zitting zou voordragen.

Liu Xiaobo werd in december 2009 tot elf jaar gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van zijn politieke rechten veroordeeld. Voorzitter Buzek riep China op om Liu Xiaobo en andere vrijheidsstrijders vrij te laten.

In het kader van de jaarlijkse Wereldarmoededag en het Europees jaar tegen armoede, organiseert het Europees Parlement naast debatten ook meerdere evenementen om de aandacht op dit probleem te vestigen. Voorzitter Buzek en andere Europarlementariërs droegen een blauw lintje als symbool voor de campagne. Ook VN secretaris-generaal Ban Ki-moon zal dinsdag in zijn toespraak in het Parlement waarschijnlijk op het onderwerp ingaan.

De voorzitter herinnerde er ook aan dat "vandaag, voor de vierde keer, de Europese dag tegen de Mensenhandel" is. Het Parlement onderhandelt momenteel over een richtlijn betreffende de preventie en bestrijding van dit probleem.

Tot slot wees Buzek op zijn toespraak van aanstaande woensdag, waarin hij zal terugkijken op de eerste helft van zijn mandaat als voorzitter van het Europees Parlement. Hij zal ook een stand van zaken geven van wat het Parlement onder zijn voorzitterschap heeft bewerkstelligd.

Er werden geen wijzingen aangebracht in de agenda.