Koninklijke boodschap - Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 32467 - Wet College voor de rechten van de mens i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 08-09-2010
Publicatie­datum 08-09-2010
Nummer KST324671
Kenmerk 32467, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 467

Oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens)

Nr. 1

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 30 augustus 2010

Beatrix

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.