31765 NL - beleidsdossier
Kwaliteit van zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Kwaliteit van zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 273 moties ingediend.

3.

Documenten

(1607 stuks)

2 31 oktober 2008, brief, nr. 1     KST124112
Brief minister en staatssecretaris over de regie op de speerpunten van het kwaliteitsbeleid van de zorg
publicatie: 12 november 2008
 
2 20 februari 2009, brief, nr. 2     KST128412
Brief minister over het installeren van de Regieraad Kwaliteit van Zorg
publicatie: 5 maart 2009
 
2 19 juni 2009, brief, nr. 3     KST132526
Brief minister en staatssecretaris over de Regieraad Kwaliteit van Zorg
publicatie: 1 juli 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.