27057 NL - interpellatie
Interpellatie-Verhagen inzake het aantal plaatsen in AZC's

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Interpellatie-Verhagen inzake het aantal plaatsen in AZC's

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(3 stuks)

2 28 maart 2000, motie, nr. 1     KST44800
Motie over het hanteren van een lagere en flexibele ondergrens bij de vestiging van asielzoekerscentra - Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's
publicatie: 3 april 2000
 
2 28 maart 2000, motie, nr. 2     KST44801
Motie over het beschikbaar stellen van extra middelen voor het realiseren van kleinschaliger en variabeler opvang - Interpellatie inzake het aantal plaatsen in AZC's
publicatie: 3 april 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.