Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, AV/PB/2010/16362, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan (bijlage bij 32043,nr.2)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 augustus 2010, AV/PB/2010/16362, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor verlenging van de termijn voor het kortetermijnherstelplan (bijlage bij 32043,nr.2)
Document­datum 18-08-2010
Publicatie­datum 19-08-2010
Nummer BLG76179
Kenmerk 32043
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.