Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
 
logo Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Dit is de Nederlandse 'geheime dienst'. De organisatie doet in binnen- en buitenland onderzoek naar dreigingen en risico’s voor de nationale veiligheid. De AIVD is een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i. Het takenpakket en de bevoegdheden van de AIVD zijn per wet vastgelegd.

Aandachtsgebieden van de AIVD zijn:

  • terrorisme
  • cyberdreiging
  • politiek extremisme en dierenactivisme
  • ongewenste bemoeienis van vreemde mogendheden
  • verspreiding van massavernietigingswapens
  • inlichtingen over andere landen
  • veiligheid en beveiliging

De AIVD werkt samen met buitenlandse inlichtingendiensten en met bandere Nederlandse instanties, zoals de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst MIVD en de de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV.