Partij één

Met dank overgenomen van Parlement.com.
logo Partij één

Partij één was door Yeşim Candan opgericht met als doel vernieuwing en verjonging. In het maatschappelijk verhardend klimaat wilde de partij zich richten op de toekomst en op positiviteit.

Het was een idealistische partij waarin ondernemerschap en onderwijs centraal stonden. Volgens de partij was een positieve houding van groot belang, zij had dan ook weinig tolerantie voor negativiteit en passiviteit. Partij één geloofde in het verbinden van groepen, politiek en burgers en instanties om vernieuwing tot stand te brengen. Anderzijds werd er echter ook veel waarde gehecht aan diversiteit.

Bij de verkiezingen van 2010 i was Yeşim Candan lijsttrekker.

1.

Verkiezingsprogramma 2010

De speerpunten van het verkiezingsprogramma van 2010 waren:

 • het ontwikkelen van de talenten van scholieren moet centraal staan in het onderwijs, hiervoor krijgen docenten veel meer autonomie
 • scholen moeten tot 7 uur open zijn en warme maaltijden verstrekken
 • vermindering regelgeving voor ondernemers
 • flexibelere werktijden voor vrouwen
 • invoering van een plicht tot sociale dienstverlening voor bijstandjongeren en WW'ers
 • afschaffing van de numerus fixus voor geneeskunde studies; opnemen van onderricht over voeding in het curriculum van de studie Medicijnen
 • oprichting van een Nationale Zorgverzekeraar die wordt bekostigd uit de inkomsten van belastingpremies
 • hogere vergoedingen voor verpleegkundigen en verzorgenden
 • alle baby's moeten gecontroleerd worden door osteopaten
 • invoering van een vak duurzame energietechnologie op alle scholen als vast onderdeel van het lespakket
 • opzetten van Expert Labs (een nieuwe vorm van de Sociaal Economische Raad waarbij veel meer mensen kunnen participeren)
 

Meer over