Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer

foto Drs. S. (Stientje) van Veldhoven-van der Meer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Arenda Oomen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Stientje van Veldhoven (1973) was van 26 oktober 2017 tot 19 juli 2021 staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III i. Deze functie werd van 1 november 2019 tot 14 april 2020 onderbroken, toen zij minister voor Milieu en Wonen was. Mevrouw Van Veldhoven was van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017 Tweede Kamerlid voor D66. In de Tweede Kamer hield zij zich vooral bezig met klimaat, energie, circulaire economie en het gaswinningsdossier. Mevrouw Van Veldhoven was secretaris van de D66-fractie en lid van het Presidium. Eerder was zij onder meer diplomaat bij de Nederlandse Vertegenwoordiging van de EU in Brussel en werkzaam bij de Europese Commissie en clusterleider van het programma Zuidvleugel Randstad op het ministerie van Economische Zaken. Sinds 1 september 2021 is zij vicepresident/directeur van het Europa voor het World Resources Institute.

D66
in de periode 2010-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Stientje (Stientje)

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 22 juni 1973

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66), vanaf 2007

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/10)

 • eerste ambassadesecretaris onderzoeksbeleid en kernenergie (technologisch wetenschappelijk attaché), Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie (tijdens Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie), van 2003 tot 2007
 • beleidsadviseur coördinatie intergouvernementele initiatieven, directoraat-generaal Onderzoek, Europese Commissie te Brussel, van 2007 tot 2009
 • clusterleider Programma Zuidvleugel Randstad, directie Ruimtelijk Economisch Beleid, ministerie van Economische Zaken, van 2009 tot 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 26 oktober 2017
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), van 26 oktober 2017 tot 1 november 2019
 • minister zonder portefeuille, minister voor Milieu en Wonen, van 1 november 2019 tot 14 april 2020
 • staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (onder meer belast met milieu, openbaar vervoer en spoor en fietsbeleid), van 14 april 2020 tot 19 juli 2021
 • vicepresident/directeur Europa voor het World Resources Institute, vanaf 1 september 2021

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. milieu (o.a. geluidhinder, veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit, circulaire economie, verkeersemissies en brandstoffen); 2. bodem; 3. openbaar vervoer en spoor; 4. fietsbeleid; 5. KNMI; 6. Autoriteit Nucleaire veiligheid en 7. Planbureau Leefomgeving
 • Was als (tijdelijk) minister belast met milieu, circulaire economie, duurzaam vervoer, verkeersemissies en brandstoffen, Spoorordening en ZBO-vorming ProRail, fietsbeleid, bodem, nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, KNMI, Autoriteit Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, Planbureau Leefomgeving, Wonen, Dienst Huurcommissie, ruimtelijke ontwikkeling (inclusief structuurvisie en nationale omgevingsvisie), Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening en Kadaster

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
 • lid Programmaraad Rathenau Instituut, van 23 september 2015 tot oktober 2017
 • lid bestuur Maas theater en dans/Maaspodium te Rotterdam, van 1 januari 2016 tot oktober 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • rapporteur Energie Unie, namens de vaste commissie voor Economische Zaken, vanaf 30 maart 2015
 • voorzitter werkgroep onderzoek reorganisatie van de kennis- en onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer, 2016

comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • ambassadeur Bureau Internationale Ambtenaren (Werken bij de EU)
 • lid Comite van Aanbeveling Groene Generatie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/9)
 • Bracht in 2016 de notitie 'Vrouwenrechten en gendergelijkheid' uit
 • Bracht in 2017 (samen met de PvdA) de notitie 'Elektrisch rijden' uit
 • Werd in 2017 medeondertekenaar van een door Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GL) in 2016 ingediend initiatiefwetsvoorstel over nationale maatregelen in het kader van de in Parijs gemaakte mondiale klimaatafspraken (34.534)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • In 2019 verwierp de Eerste Kamer het door haar verdedigde wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Het wetsvoorstel was in 2017 ingediend door staatssecretaris Dijksma. (34.675)
 • Is verantwoordelijk voor het PFAS-beleid in relatie tot bouwgronden (verzet van grond en bagger). Stelde in juli 2019 een bepalingsgrens (0,1 g/kg) in en een achtergrondwaarde voor diverse sectoren (voor landbouw en bouw bijvoorbeeld 3,7 g/kg). Vroeg het RIVM om te komen tot definitieve waarden. (35.334)
 • Voerde in 2020 per 1 juli 2021 statiegeld (15 eurocent) op kleine plastic flesjes in en een klein jaar later per 31 december 2022 statiegeld (15 eurocent) op blikjes

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2020 de Invoeringswet Omgevingswet tot stand. De in 2016 tot stand gekomen Omgevingswet vormt de basis voor het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Ging in 2015 als enige Kamerlid mee op Poolexpeditie naar Spitsbergen om onderzoek te doen naar de gevolgen van klimaatverandering
 • Leidde als waarnemend voorzitter op 13 januari 2016 de vergadering waarin de Kamervoorzitter werd gekozen
 • Vroeg op 9 juli 2021 met ingang van 19 juli 2021 ontslag als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de aanvaarding van een andere functie per 1 september 2021

verkiezingen
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de D66-kandidatenlijst

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.