Moderniseer de Zorg

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op woensdag 17 maart 2010, column.

De fundamentele behoefte van mensen is gezond zijn en het ook blijven. De gezondheidszorg moet daarin voorzien. Met de huidige crisis en de dreigende bezuinigingen zijn veranderingen in de zorg noodzakelijk. Het is belangrijk dat we ons daarbij nog meer gaan richten op de positie van de patiënt. Ondernemerschap in ziekenhuizen blijkt te leiden tot kostenbesparingen en een hogere kwaliteit.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft onlangs in een advies aan demissionair minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) geadviseerd om de concurrentie in de zorg van 30 naar 50 procent uit te breiden. Uit hun onderzoek blijkt dat marktwerking bij ziekenhuizen inderdaad leidt tot een beperking op de prijsstijgingen. De prijzen van behandelingen die ziekenhuizen zelf met verzekeraars afspreken, stijgen minder sterk dan de prijzen die de overheid vaststelt.

Bovendien, en dat vind ik het allerbelangrijkste, blijkt uit het onderzoek van de NZA dat door concurrentie de kwaliteit van de zorg toeneemt en dat de wachttijden zijn afgenomen. In de Sint Maartenskliniek (SMK) in Nijmegen bijvoorbeeld experimenteren ze al een aantal jaren met vrije prijzen. Dat heeft een positief effect op de kwaliteitbehandeling van bijvoorbeeld beroertes.

Doordat de Sint Maartenskliniek niet meer gebonden is aan vaste budgetten, maar nu per diagnose betaald krijgt, kan zij veel beter inspringen op wetenschappelijk onderzoek. Zij kan de resultaten uit nieuwe onderzoeken vrijwel direct toepassen en dat leidt tot snelle verbeteringen waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt. Ook het Maasziekenhuis in Rotterdam heeft daar positieve ervaringen mee. Door de concurrentie was zij veel eerder in staat te innoveren en een operatierobot aan te schaffen voor urologische operaties.

Ondernemerschap in de zorg heeft veel voordelen en het lijkt mij dan ook goed om het advies van de NZA op te volgen en de marktwerking uit te breiden naar vijftig procent. Vanzelfsprekend kan die modernisering niet in alle segmenten van de zorg worden doorgevoerd. Denk aan de spoedeisende hulp. Het is ondenkbaar dat ziekenhuizen hier op concurreren.

Een goede balans tussen concurrentie in de zorg enerzijds en regulering van de overheid anderzijds vormt de weg naar een betere gezondheidszorg. Met de komende vergrijzing en een personeelstekort is het zaak dat we de juiste balans daarin vinden. Want voor alles: kwaliteit staat voorop!

De column verscheen eerder op de website van Zorg en Welzijn:

http://www.zorgwelzijn.nl/web/Meningen/Weblogs/Fatma-Koser-Kaya/Moderniseer-de-zorg.htm