Kamervragen: geen re-integratie voor nieuwe ww-ers

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 11 maart 2010, column.

Woensdag 10 maart heeft Fatma Koser Kaya (D66) de volgende vragen ingediend voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 'geen re-integratie voor nieuwe ww-ers'.

 • 1. 
  Heeft u kennis genomen van het bericht ‘geen re-integratie meer voor nieuwe ww-ers*?
 • 2. 
  Kunt u toelichten waarom het UWV heeft besloten het geld selectiever in te zetten? Komt dit vooral door de oplopende werkloosheid in verband met de crisis of zijn hier meerdere oorzaken voor aan te wijzen?
 • 3. 
  Kunt u aangeven in hoeverre het UWV het budget van 126 miljoen al heeft ingezet?
 • 4. 
  Welke afspraken zijn er met het UWV gemaakt over hoeveel geld zij mogen uitgeven aan re-integratie?
 • 5. 
  Bent u voornemens om naar aanleiding van dit bericht meer geld beschikbaar te stellen aan het UWV?
 • 6. 
  Kunt u aangeven in wat de verwachte effecten zijn op de uitstroom uit de WW wanneer er geen externe re-intgratiebureau’s meer worden ingezet voor nieuwe instroom?
 • 7. 
  Kan het UWV ook komende jaren het beschikbare geld effectiever en selectiever inzetten? Wat zouden hier de consequenties van zijn? Hoeveel geld kan er op deze manier worden bespaard?

*http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2010/03/geen-reintegratie-meer-voor-nieuwe-ww%E2%80%99ers.151706.lynkx