Toespraak: HOTIAD

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op maandag 15 maart 2010, column.

Dames en heren, We staan aan het begin van de 21e eeuw. Een eeuw die zich kenmerkt door vergaande internationalisering. Een digitaal tijdperk, waarin het internet niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Dat mensen van over de hele wereld met elkaar verbindt. Onze blik is steeds meer naar buiten gericht. In tien jaar tijd verdubbelde de Europese Unie haar ledental. Landsgrenzen vervagen. Daarvoor in de plaats komt een gemeenschappelijke markt. Waar kennis en innovatie doorslaggevend zijn voor de concurrentiepositie. Productiviteit, Talent, Kennis, en internationale gerichtheid zijn cruciaal. Mensen maken dat verschil. Maar, toen was daar de crisis, die in één klap de economie stagneerde. ‘De Turken in ons land hebben buikpijn van de crisis,’ las ik een half jaar geleden in de krant. Nog meer dan autochtone Nederlanders, Marokkanen, Surinamers en Antillianen, bleek uit het onderzoek. Waarom? Omdat Turken rasondernemers zijn. Veel meer, dan andere bevolkingsgroepen. Het aantal Turkse ondernemers is sinds 1993 met 200% gestegen, tegenover 85% autochtone ondernemers. En voor ondernemers staat er wat op het spel. Uitbreiden en investeren zijn dan niet meer vanzelfsprekend. De crisis dwarsboomt de dromen, van veel Turkse ondernemers. En niet alleen dat, opeens blijkt die blik naar buiten niet meer zo open als eerst. Barrières worden opgetrokken, het protectionisme komt terug. Nationalistische gevoelens herleven, en dat maakt onze samenleving en economie kwetsbaar. De angst regeert. Er is angst voor migratie, angst voor globalisering, en angst voor het onbekende. Er ontstaat een polarisatie in de samenleving, waarbij de autochtoon en allochtoon soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Dat doet mij zeer. Angst is een hele slechte raadgever, toch laten veel mensen zich er door leiden. De sociale cohesie en de open economie worden er door aangetast. En juist deze twee elementen zijn de randvoorwaarden om te kunnen profiteren van de grote veranderingen die zich op internationaal niveau voordoen. Met de opkomst van mogendheden als China en India is het zaak dat we een antwoord hebben. Dat antwoord staat hier voor mij! Dat zijn jullie! Jullie staan niet stil, maar kijken vooruit. Een vereniging van Turkse ondernemers die haar sociale en economische krachten bundelt. Om vooruitgang te boeken op het gebied van ondernemen, en een visie heeft: het marktaandeel van Turkse ondernemers vergroten. Niet alleen in Nederland, maar in alle lidstaten van de Europese Unie. Ik bewonder dat zeer! Om een sterke economie te creëren zijn goede handelsrelaties van essentieel belang. Daarvoor is vertrouwen nodig, en uitwisseling van kennis. Kennis over de mogelijkheden en kansen op de markt. En het mooie is, dat jullie die ondernemersgeest en die kennis, ook overbrengen aan jonge ondernemers. Zeker zij kunnen die ondersteuning, vooral in het begin, goed gebruiken. En laten we eerlijk zijn. Is het niet prachtig om jong talent te stimuleren? In 1995 studeerde vijftien procent van de Turkse Nederlanders aan het hoger onderwijs. Inmiddels is dat ruim 33 procent! Deze mensen zijn goud waard. Ze zijn: goed opgeleid, ambitieus, en kennen de cultuur van de handelspartner. Bovendien hebben zij vaak een uitgebreide taalkennis, door hun achtergrond, maar ook doordat steeds meer jongeren wereldreizen maken en in het buitenland studeren. Helaas worden zij nog teveel aangesproken op hun achtergrond en niet op hun ambities en talenten. Dat is jammer! Want het voordeel van die tweetaligheid kun je in een internationaliserende samenleving heel goed benutten! Die achtergrond vormt juist een meerwaarde! Ik heb er bewondering voor dat, ondanks dat Turkse Nederlanders geregeld met vooroordelen te maken krijgen, toch aan de slag gaan. Dat ze proberen zelfs in achterstandswijken een onderneming op te zetten. Van badhuizen en kapsalons tot een delicatessenwinkel waar je van internationale gastronomie kunt genieten. En als ik die mensen spreek dan valt mij keer op keer hetzelfde op: het zijn doorzetters. Sommigen van hen hadden amper een bedrijf opgestart toen de crisis uitbrak. Toch gaven ze niet op. Adverteren in huis-aan-huis bladen, flyers uitdelen en.. netwerken. Vooral van dat netwerken moeten ondernemers het hebben. Op die manier konden ze vaak toch nog net het hoofd boven water houden. Dat het belang van netwerken erg groot is benadruk ik regelmatig. Niet voor niets heb ik dan ook al verschillende keren netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Want behalve ondernemers hebben jongeren hier ook veel baat bij. Het kan het verschil zijn tussen wel of geen baan. Met netwerken kom je dichter bij elkaar. Je leert de ander kennen, en je leert wat die ander kan. Mijn advies luidt dan ook altijd: blijf niet rondcirkelen in je eigen kring, maar stap uit die kring. Verbreed je horizon! Succesvolle integratie staat of valt met het doorbreken van het groepsdenken. Het individu moet het uitgangspunt zijn.‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen.’ Niet toevallig één van de vijf pijlers van mijn partij. De verantwoordelijkheid ligt bij het individu. Niet assimilatie, maar participatie. Dat is het sleutelwoord. Doe mee! Zet je actief in voor de samenleving. Zelf heb ik er ook altijd bewust voor gekozen, om veel naast mijn studie te doen. Ik organiseerde bedrijfsbezoeken voor een studentenvereniging, Ik zette met andere studenten de eerste Nederlands-Turkse studentenvereniging op. En later was ik betrokken bij het opzetten van het Turks academisch netwerk Tannet. Participatie heb je voor een groot deel zelf in de hand. Ik zie diversiteit als waardevolle toevoeging in plaats van bedreiging. Bovendien, bedrijven met een diverse samenstelling presteren vaak beter. Maar het kan geen eenrichtingsverkeer zijn. Hervormingen zijn noodzakelijk Een flexibelere arbeidsmarkt, beter onderwijs, en een open economie. De overheid moet het ondernemerschap stimuleren. Geef kleine ondernemers de ruimte, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Wel goede controle en handhaving achteraf, maar geen eindeloze bureaucratie vooraf. Zorg voor een goede, informatievoorziening. Eén loket bij de gemeente, waar je met al je vragen terecht kunt. D66 wil: een open en concurrerende economie en een sterke overheid die de marktontwikkeling volgt en stimuleert. Want globalisering is noodzakelijk voor een betere toekomst. Open grenzen en een internationaal georiënteerde economie leiden tot inkomensverbetering en, meer solidariteit, tussen: - jong en oud, - actief en niet-actief, - nieuwkomer en bestaande bevolking. Turkije is een belangrijke handelspartner. Hotiad is een voorbeeld. Een voorbeeld voor veel Turkse ondernemers. En het symbool van Turkse ondernemers die de kans grijpen. Jonge ondernemers veroveren de markt, n Proberen die inhaalslag te maken en Daarvoor is lef nodig! En doorzettingsvermogen. Jullie kunnen beginnende ondernemers dat duwtje in de rug geven. Zodat zij het verschil maken. Bundel samen de krachten, jong en oud, ervaren en onervaren om van onze economie een sterke en sociale economie te maken. Pak die kans! Met open vizier de toekomst tegemoet!