Een mooie campagnedag!

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op vrijdag 26 februari 2010, column.

De zaal in Noordwijk aan Zee gisteren was niet alleen gevuld met jongeren. Ook veel ouderen waren op het jongerendebat afgekomen. Dat maakte de avond des te interessanter, omdat jongeren en ouderen nu met elkaar in debat konden gaan over allerlei lokale kwesties. Dat leverde nogal wat meningsverschillen op!

Zo pleiten jongeren in Noordwijk al lange tijd voor de komst van een poppodium. Maar dit ziet onder andere de VVD niet zitten. De roep van veel jongeren om ruimere openingstijden van kroegen leverde direct commentaar op uit de hoek van de ouderen: “Kan dat geplas door de voordeur dan ook ophouden?”

Verder hebben we het gehad over uitsmijters. Volgens de jongeren gaat het erom dat je niet enkel een man met spierballen voor de kroeg zet, maar juist iemand die meer als coach kan fungeren. Dat werkt veel efficiënter in het voorkomen van overlast. Kortom: het was een levendig debat!

Het viel mij op dat er veel initiatief van de jeugd uitgaat. Hartstikke goed. Alleen is het belangrijk dat je een plan ook presenteert en het zoveel mogelijk partijen en belangenorganisaties onder de neus schuift. Zo heeft de Jongerenraad van Noordwijk een voorstel neergelegd bij een ambtenaar om een jongerenontmoetingscentrum op te zetten. Mooi idee, alleen bleken de raadsleden van de verschillende partijen niet op de hoogte toen er gisteren naar hun mening werd gevraagd.

En hier komt het netwerken weer om de hoek kijken. Zoals ik in mijn blog van gisteren al aangaf, is dat van groot belang. Je moet de juiste mensen weten te benaderen! En bovendien ook realiseren, dat je stem bij de verkiezingen een krachtig instrument is.

Gisterenmiddag heb ik nog een interview gehad met het tijdschrift Viva. Heb het onder andere over borstkanker gehad. Ik vind dit een ontzettend belangrijk onderwerp en heb in een motie van een aantal maanden geldeden dan ook de minister gevraagd te onderzoeken of de screeningsleeftijd voor borstkanker niet moet worden verlaagd. Steeds meer vrouwen krijgen op jonge leeftijd al borstkanker en uit onderzoek blijkt dat screening de sterfte aan borstkanker doet afnemen.

Bovendien vind ik het van belang dat het doorverwijzen en snel behandelen van vrouwen verbetert. Ik heb minister Klink (Volksgezondheid) gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om dit te bevorderen. Maar tot nu toe blijven concrete maatregelen uit. Ik laat het er niet bij zitten.

Vandaag ga ik met de campagnebus weer het land in. Leidschendam-Voorburg, Amstelveen en Amsterdam staan op het programma. Ik ga vooral flyeren, maar ook een aanmoedigingstaart aanbieden aan een ondernemer die thuiswerken probeert te stimuleren door ICT-servicediensten aan te bieden aan bedrijven en particulieren. Het belooft weer een mooie campagnedag te worden!

Voor origineel zie: http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article2999860.ece/Een_mooie_campagnedag_.html