Directoraat-generaal Energie (ENER)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ontwikkelt het EU-beleid inzake energie en is verantwoordelijk voor het beheer van projecten en programma's voor financiële steun aan technologische ontwikkeling en innovatie in de energiesector.

Dit directoraat-generaal is in 2010 ontstaan toen het directoraat-generaal Energie en Vervoer i werd opgesplitst in een directoraat-generaal Energie en een directoraat-generaal Vervoer i.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Energie i.

Dit directoraat-generaal richt zich op:

  • het bijdragen aan een energiemarkt waarbij burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van duurzame energie, lage prijzen en technologische en geadvanceerde energiediensten
  • het promoten van duurzamen energie productie, transport en consumptie
  • het verbeteren van de condities voor het energie-aanbod

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 380 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
19.05.2022  Amendment of Directives on the promotion of the use of energy from renewable sources, on the energy performance of buildings and on energy efficiency.
Richtlijn com(2022)222
 
23.03.2022  Wijziging verordeningen 2017/1938 en 715/2009 mbt maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en de voorwaarden voor de toegang tot ...
Verordening com(2022)135
 
15.12.2021  Interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof (herschikking).
Verordening com(2021)804
 
15.12.2021  Beperking van de methaanemissies in de energiesector.
Verordening com(2021)805
 
15.12.2021  Gemeenschappelijke regels voor de interne markten voor hernieuwbare gassen, aardgas en waterstof.
Richtlijn com(2021)803
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 57 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.05.2019  Standpunt EU in het Internationaal Partnerschap voor samenwerking inzake energie-efficiëntie (Ipeec) in verband met de verlenging van het bestaande Referentiekader.
Besluit com(2019)229
 
13.11.2018  Aanpassing van - gewijzigde - Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.
Besluit com(2018)744
 
13.06.2018  Specifiek financieel programma voor de ontmanteling van nucleaire faciliteiten en het beheer van kernafval.
Verordening com(2018)467
 
13.06.2018  Bijstandsprogramma voor de ontmanteling van de kerncentrale van Ignalina in Litouwen (het Ignalina-programma).
Verordening com(2018)466
 
07.06.2018  Wijziging van Beschikking 2007/198/Euratom tot oprichting van ITER en de ontwikkeling van fusie-energie en tot toekenning van gunsten daaraan.
Besluit com(2018)445
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
15.12.2020  Richtsnoeren voor trans-Europese energie-infrastructuur.
Verordening com(2020)824
 
17.12.2012  Verlenging van de Overeenkomst tussen Euratom en de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland (KEDO).
Aanbeveling com(2012)760
 
19.09.2012  Standpunt EU op de ministerraad van de Energiegemeenschap (Budva, 18 oktober 2012).
Besluit com(2012)532
 
30.05.2012  Basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling.
Richtlijn com(2012)242
 
02.02.2012  Goedkeuring van een Overeenkomst voor samenwerking op het gebied van het vreedzame gebruik van kernenergie met Zuid-Afrika.
Aanbeveling com(2012)27