Aandacht nodig voor werkloosheid onder jonge allochtone vrouwen

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya¬†i, gepubliceerd op vrijdag 5 februari 2010, column.

Aandacht nodig voor werkloosheid onder jonge allochtone vrouwen

D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid onder jonge allochtone vrouwen. De sociaal-liberaal heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken, Jette Klijnsma (PvdA), vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving in dagblad Trouw. Koser Kaya is ook bezorgd over de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren.

Verschil

Koser Kaya merkt op dat er een groot verschil bestaat tussen allochtone meisjes en jongens enerzijds en autochtone meisjes anderzijds. Koser Kaya: "Opmerkelijk is dat de meisjes het goed doen op school, maar deze zelfde meisjes niet de kansen op de arbeidsmarkt kunnen benutten."

Informatie

Uit het rapport van Kenniscentrum voor emancipatie, gezien en diversiteit E-Quality blijkt dat de informatievoorziening aan leerlingen en ouders over vervolgopleidingen niet deugdelijk is. Koser Kaya heeft de regering gevraagd maatregelen te nemen om ouders, in het bijzonder van allochtone kinderen, meer te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kinderen. "Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat de allochtone vrouwen betere kansen op de arbeidsmarkt krijgen." Verder wil Koser Kaya van de regering weten welke mogelijkheden er zijn om deze problemen aan te pakken. Koser Kaya: "Het gaat erom dat de slagingskans van jonge allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt toeneemt."

Eerder gepubliceerd in: Kuzey Yildizi, januari nummer