Artikel 345: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Artikel 345:

344
Artikel 345
346

De Verdragen laten de regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten onverlet.