Artikel 221:

220
Artikel 221
222
  • 1. 
    De Unie wordt in derde landen en bij internationale organisaties vertegenwoordigd door de delegaties van Unie.
  • 2. 
    De delegaties van de Unie staan onder het gezag van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Zij handelen in nauwe samenspraak met de diplomatieke en consulaire missies van de lidstaten.