Artikel 124: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Artikel 124:

123
Artikel 124
125

Niet op overwegingen van bedrijfseconomisch toezicht gebaseerde maatregelen waardoor instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten een bevoorrechte toegang tot de financiŽle instellingen krijgen, zijn verboden.