Artikel 74: - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Artikel 74:

73
Artikel 74
75

De Raad stelt maatregelen vast voor de administratieve samenwerking tussen de diensten van de lidstaten die bevoegd zijn op de door deze titel bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie. De Raad besluit op voorstel van de Commissie, onder voorbehoud van artikel 76, en na raadpleging van het Europees Parlement.