32209 NL - wetsvoorstel
Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 november 2009 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ter Horst i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een regeling te treffen voor de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

1.

Volledige titel

Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

2.

Documenten

(20 stuks)

2 9 november 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST137210
Koninklijke boodschap
publicatie: 20 november 2009
 
2 9 november 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST137211
Voorstel van wet
publicatie: 20 november 2009
 
2 9 november 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST137212
Memorie van toelichting
publicatie: 20 november 2009
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.