Tijdelijke EP-commissie Financiële, economische en sociale crisis (opgeheven) (CRIS)

Deze tijdelijke commissie i van het Europees Parlement i heeft onderzocht wat de precieze omvang is (geweest) van de financiële en economische crisis, welke maatregelen er zijn genomen en hoe die maatregelen op elkaar zijn afgestemd. De commissie heeft voorstellen gedaan om duurzame groei te bevorderen.

Het Europees Parlement besloot op 23 september 2009 deze commissie in te stellen, te beginnen op 8 oktober 2009 voor de duur van één jaar. De commissie is ook na deze datum actief gebleven. In juni 2011 presenteerde CRIS zijn eindrapport. Deze tijdelijke commissie is daarna opgeheven.

De werkzaamheden van de commissie waren:

  • een analyse maken van de wereldwijde crisis. De rol van internationale instellingen en overleggen (zoals de G20 i) krijgt bijzondere aandacht.
  • alle huidige Europese regelgeving en gecoördineerde acties en maatregelen over dit onderwerp evalueren. Hierbij wordt vooral gelet op hoe die maatregelen de werkeloosheid en de problemen van klimaatverandering i en vergrijzing aanpakken.
  • voorstellen doen die de financiële sector gezond moeten maken, de werkgelegenheid moeten bevorderen en de groei op een duurzame manier moeten stimuleren.
  • analyseren wat de maatregelen kosten en wat de kosten zijn als er geen beleid wordt gemaakt.

Om haar werk naar behoren te kunnen uitvoeren, heeft de commissie contacten gelegd met overheden binnen en buiten de Europese Unie, internationale organisaties, sociale partners (bedrijfsleven en vakbonden) en wetenschappers.

De commissie heeft samengewerkt met de vaste parlementaire commissies i die over deze onderwerpen gaan.