COM(2008)217 - Wijziging van de aanpassingscoŽfficiŽnten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

COM(2008)217 EUe - Verordening
Wijziging van de aanpassingscoŽfficiŽnten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van de aanpassingscoŽfficiŽnten die van toepassing zijn op de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation adjusting the weightings applicable to the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer†i COM(2008)217 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)217
Raadsdocument†i 8951/08
Celex-nummer†i 52008PC0217

2.

Key dates

Document 25-04-2008
Online publicatie 25-04-2008
Besluit 08-07-2008; Verordening 2008/672
Bekendmaking in Publicatieblad†i 17-07-2008; PB L 189 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.