COM(1991)281 EU - Beschikking
Door het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoekprogramma

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN EEN DOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK VOOR DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE UIT TE VOEREN AANVULLEND ONDERZOEKPROGRAMMA

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ADOPTING A SUPPLEMENTARY RESEARCH PROGRAMME TO BE IMPLEMENTED BY THE JOINT RESEARCH CENTRE FOR THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY
 
Rechtsinstrument Beschikking
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1991)281 NLEN
Extra COM-nummers COM(1992)1
Procedurenummer i 1991/1020(CNS)
Celex-nummer i 51991PC0281(03)

2.

Key dates

Document 22-07-1991
Online publicatie 22-07-1991
Besluit 29-04-1992; Besluit 1992/275
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-05-1992; Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002,PB L 141 p. 27-NaN,Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.