31412 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 april 2008 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Heemskerk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het in verband met de Nota Frequentiebeleid 2005 gewenst is wijzigingen aan te brengen in de regelgeving met betrekking tot het gebruik en de verdeling van frequenties; dat het daarom nodig is met name hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet te herzien.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(95 stuks)

2 9 april 2008, koninklijke boodschap, nr. 1     KST117319
Koninklijke boodschap
publicatie: 16 april 2008
 
2 9 april 2008, voorstel van wet, nr. 2     KST117320
Voorstel van wet
publicatie: 16 april 2008
 
2 9 april 2008, memorie van toelichting, nr. 3     KST117321
Memorie van toelichting
publicatie: 14 april 2008
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.