Brief staatssecretaris over toezending van een brief betreffende de situatie bij Winnersway Verslavingszorg - Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31913 - Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway; Brief staatssecretaris over toezending van een brief betreffende de situatie bij Winnersway Verslavingszorg 
Document­datum 03-06-2009
Publicatie­datum 18-06-2009
Nummer KST131829
Kenmerk 31913, nr. 3
Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 913

Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juni 2009

In het interpellatiedebat op 2 april 2009 over Winnersway (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2008–2009, nr. 72, blz. 5720–5728) heb ik toegezegd u eind april een brief te zullen sturen over de situatie bij Winnersway Verslavingszorg zodra de onderzoeken van het zorgkantoor en de Inspectie voor de Gezondheidszorg beschikbaar zijn. In verband met de vereiste zorgvuldigheid in hoor en wederhoor laat het rapport van het zorgkantoor langer op zich wachten dan was voorzien. Naar verwachting zal het medio juni beschikbaar komen. Ik zal u na ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk informeren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Bussemaker

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.