Schumanplan

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Deze verklaring uit 1950 wordt beschouwd als de geboorteakte van de Europese Unie i (EU). Het plan werd vernoemd naar de opsteller van de tekst: de Franse Minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman i. De kern van het plan was om de Franse en West-Duitse productie van kolen en staal onder de leiding van een gemeenschappelijke Hoge Autoriteit te plaatsen, in een nieuwe organisatie die moest openstaan voor deelname van andere Europese landen. Deze organisatie werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal i (EGKS), de voorloper van de huidige EU.

Er lagen twee belangrijke argumenten aan het Schumanplan ten grondslag: het voorkomen van oorlog en het stimuleren van economische groei in Europa. Door gezamenlijke controle uit te oefenen over de belangrijkste grondstoffen van de oorlogsindustrie zou een nieuwe oorlog tussen de voormalige aartsvijanden Frankrijk en Duitsland in feite onmogelijk worden. Bovendien zou de samenvoeging van de kolen- en staalproductie een eerste stap op weg naar economische samenwerking in Europa zijn.

De oorspronkelijke bedenker van de ideeën uit het Schumanplan was Jean Monnet i. Namens de Franse overheid was hij belast met de wederopbouw van de Franse economie. Het Schumanplan en de oprichting van de EGKS worden jaarlijks gevierd op de dag van Europa op 9 mei.