Motie om een nieuwe erkende instelling ten minste in de eerste maand na de erkenning te laten bezoeken door de inspectie - Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 31913 - Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway; Motie om een nieuwe erkende instelling ten minste in de eerste maand na de erkenning te laten bezoeken door de inspectie 
Document­datum 02-04-2009
Publicatie­datum 08-04-2009
Nummer KST129604
Kenmerk 31913, nr. 2
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 913

Interpellatie-Agema over een spreekverbod voor medewerkers van instelling Winnersway

Nr. 2

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 2 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat een nieuwe instelling die een erkenning krijgt – via de WTZi – om met zorggeld te werken, goed gecontroleerd moet worden;

verzoekt de regering te regelen dat een nieuwe erkende instelling ten minste in de eerste maand na de erkenning bezocht wordt door de inspectie, teneinde te controleren of men de erkenning daadwerkelijk verdient,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.