Commissie-Ortoli (1973-1977) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Commissie-Ortoli (1973-1977)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Groepsfoto Commissie Ortolli
Bron: ec.europa.eu

Deze Europese Commissie i trad aan op 6 januari 1973 en bleef in functie tot januari 1977. Het was de eerste commissie met leden uit Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De commissie kreeg te maken met de gevolgen van de olieboycot die Arabische landen instelden na de Jom Kipoeroorlog. Hierdoor werden enkele EG-lidstaten (waaronder Nederland) getroffen en dit zette de solidariteit tussen de EG-landen onder druk. De hogere olieprijzen veroorzaakten een verslechtering van de economische situatie, die grote werkloosheid tot gevolg had.

De commissie werkte, ondanks de economische tegenwind, verder aan totstandkoming van een Europese economische en monetaire unie. Door het associatieakkoord van Lomé in 1975 werd een stap gezet naar eerlijkere handelsrelaties met landen in Afrika, Latijns-Amerika en Oceanië. Na het herstel van de democratie in Portugal, Griekenland en Spanje verzochten die landen om toetreding tot de EG. De commissie adviseerde in 1976 positief over het openen van onderhandelingen met Griekenland. Een nieuw ingesteld Europees Regionaal Fonds bood de commissie mogelijkheden om zwakkere regio's in de Gemeenschap te ondersteunen.

Commissaris Lardinois probeerde te voorkomen dat bij de vaststelling van de landbouwprijzen verschillen in concurrentiepositie zouden ontstaan tussen de lidstaten. Dit probleem was een gevolg van de onderlinge monetaire koersverschillen. Hij kondigde verder maatregelen aan om de overproductie in de zuivel te beperken. Er werd besloten goedkoop boter te verkopen aan de Sovjet-Unie en om melkpoeder goedkoop ter beschikking te stellen van het wereldvoedselprogramma. Commissaris Simonet trachtte een begin te maken met sanering van de (deels verouderde) Europese ijzer- en staalindustrie. In 1976 kwam er een richtlijn over gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van arbeid.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Borschette, Albert i

Luxemburg

mededinging en personeel & organisatie

partijloos

Dahrendorf, Ralf i

Duitsland

onderzoek, wetenschap, onderwijs en Eurostat

liberaal

Deniau, Jean-François i

Frankrijk

ontwikkelingssamenwerking, begroting en financiële controle

liberaal

Gundelach, Finn Olav i

Denemarken

interne markt en douane-unie

partijloos

Haferkamp, Wilhelm i

Duitsland

economische zaken, financiën, kredietwezen en investeringen

sociaaldemocratisch

Hillery, Patrick i

Ierland

sociale zaken

liberaal

Lardinois, Pierre i

Nederland

landbouw

christendemocratisch

Ortoli, François-Xavier i

Frankrijk

voorzitter

Gaullist (rechts-liberaal)

Scarascia Mugnozza, Carlo i

Italië

relaties met het parlement, milieu, consumentenbescherming, vervoer en voorlichting

christendemocratisch

Simonet, Henri i

België

belastingen, financiële instellingen, energie en Euratom

sociaaldemocratisch

Soames, Christopher i

Verenigd Koninkrijk

externe betrekkingen

conservatief (rechts-liberaal)

Spinelli, Altiero i

Italië

industrie en technologie

communistisch

Thomson, George i

Verenigd Koninkrijk

regionaal beleid

sociaaldemocratisch

2.

Tussentijdse wijzigingen

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Claude Cheysson i

Deniau, Jean-François i

19 april 1973

sociaaldemocraat

Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking in kabinet-Messmer

Guido Brunner i

Dahrendorf, Ralf i

12 november 1974

liberaal

Hoogleraar in Londen

Cesidio Guazzaroni i

Spinelli, Altiero i

13 juli 1976

liberaal

Kandidatuur Italiaanse parlementsverkiezingen

Raymond Vouel i

Borschette, Albert i

19 juli 1976

sociaaldemocraat

Blijvende invaliditeit