Commissie-Delors I (1985-1989) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 29 maart 2020
kalender

Commissie-Delors I (1985-1989)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Commissie-Delors I 1985-1989

Deze Europese Commissie†i trad aan op 6 januari 1985 en bleef in functie tot januari 1989. Vanwege de toetreding van Spanje en Portugal per 1 januari 1986 werd de commissie met drie leden uitgebreid en vonden enkele portefeuillewisselingen plaats.

De commissie had een belangrijk aandeel in de voorbereiding van de Europese Monetaire Unie. Op basis van een witboek van EG-commissaris Lord Cockfield werd het pad uitgezet naar het tot stand brengen van de interne markt in 1992. De commissarissen Andriessen en De Clercq hadden veel bemoeienis met de onderhandelingen in internationaal verband over liberalisering van de wereldhandel. Met name de positie van de Europese landbouw en de subsidies op dat terrein speelden daarbij een belangrijke rol.

De commissie nam initiatieven op het gebied van onderzoek en technologie, onder meer via het programma Esprit. Er kwam een uitwisselingsprogramma voor jongeren in de EG. Verder werden er regels opgesteld over export van afval. In 1988 kwam de Commissie met de zogenaamde Habitat-richtlijn over de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Met de ontwerp-richtlijn over grensoverschrijdend omroepverkeer werd een belangrijke stap gezet bij het wegnemen van belemmeringen voor commerciŽle televisie.

1.

Commissarissen

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Andriessen, Frans†i

Nederland

land- en bosbouw (tot 1 januari 1986 tevens visserij)

christendemocratisch

Cheysson, Claude†i

Frankrijk

Mediterrane zaken en Noord-Zuid-relaties

sociaaldemocratisch

Christophersen, Henning†i

Denemarken

begroting, financieel toezicht en personeel & organisatie

liberaal

Clinton Davis, Stanley†i

Verenigd Koninkrijk

milieu, nucleaire veiligheid en vervoer (tot 1 januari 1986 tevens consumentenbescherming)

sociaaldemocratisch

Cockfield, Lord Arthur†i

Verenigd Koninkrijk

interne markt, belastingen en douane

conservatief (rechts-liberaal)

De Clercq, Willy†i

BelgiŽ

externe betrekkingen en handel

liberaal

Delors, Jacques†i

Frankrijk

voorzitter, tevens monetaire zaken

sociaaldemocratisch

Mosar, Nicolaas†i

Luxemburg

energie, Euratom

christendemocratisch

Narjes, Karl-Heinz†i

Duitsland

industrie, informatiemaatschappij, onderzoek en wetenschap

christendemocratisch

Natali, Lorenzio†i

ItaliŽ

uitbreiding en ontwikkelingssamenwerking

christendemocratisch

Pfeiffer, Alois†i

Duitsland

economische Zaken, werkgelegenheid, kredietwezen en investeringen en Eurostat

sociaaldemocratisch

Ripa di Meana, Carlo†i

ItaliŽ

institutionele vraagstukken, informatiebeleid, cultuur en toerisme

sociaaldemocratisch

Sutherland, Peter†i

Ierland

mededinging (vanaf 1 januari 1986 tevens relaties met het parlement; tot 1 januari 1986 tevens sociale zaken en onderwijs)

christendemocratisch

Varfis, Grigorios†i

Griekenland

(tot 1 januari 1986) regionaal beleid en relaties met het Europees Parlement; (vanaf 1 januari 1986) structuurfondsen en consumentenbescherming

sociaaldemocratisch

2.

Commissarissen van nieuwe lidstaten per 3 januari 1986

Naam

Land

Portefeuille

Politieke kleur

Cardosa e Cunha, Antůnio†i

Portugal

visserij

christendemocratisch

Marin GonzŠlez, Manuel†i

Spanje

sociale zaken en onderwijs

sociaaldemocratisch

Matutes Juan, Abel†i

Spanje

Krediet, investeringen, financiŽle instrumenten en midden- en kleinbedrijf

conservatief (christendemocratisch)

3.

Tussentijdse wijziging

Naam vervanger

Vervangen Commissaris

Datum vervanging

Politieke kleur

Reden vervanging

Peter Schmidhuber†i

Pfeiffer, Alois†i

22 september 1987

christendemocratisch

Overlijden

Op 1 augustus 1987 overleed Alois Pfeiffer. Hij werd op 22 september 1987 opgevolgd door de Beierse christendemocraat Peter Schmidhuber†i.