Brief met verslag van de werkzaamheden van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid - Onderzoek integratiebeleid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 28689 - Onderzoek integratiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Onderzoek integratiebeleid; Brief met verslag van de werkzaamheden van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid 
Document­datum 23-01-2003
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST66458
Kenmerk 28689, nr. 3
Van Staten-Generaal (SG)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 689

Onderzoek integratiebeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE TIJDELIJKE COMMISSIE ONDERZOEK INTEGRATIEBELEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2003

De tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid brengt als volgt verslag uit van haar werkzaamheden.

Op 18 december 2002 vond de constituerende vergadering van de tijdelijke commissie plaats. In deze vergadering heeft zij uit haar midden het lid Blok als voorzitter gekozen. Vervolgens heeft de commissie zich in de daarop volgende procedurevergaderingen beraden op de uitvoering van haar taak, te weten het laten verrichten van een bronnenonderzoek naar het integratiebeleid (kamerstuk 28 689, nr. 2).

Inmiddels kan de commissie mededelen dat zij op 15 januari 2003 heeft besloten het Verwey Jonker Instituut te belasten met het verrichten van bedoeld bronnenonderzoek. Het rapport van het instituut zal naar verwachting op 17 maart 2003 gereed zijn. Dit rapport zal de nieuw samen te stellen tijdelijke commissie in staat stellen het onderzoek, waartoe op 3 december 2002 is besloten, voort te zetten.

De voorzitter van de commissie, Blok

De griffier van de commissie, Nava

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.