Brief Presidium over het voorlopig beperken van de taak van de tijdelijke commissie die het integratiebeleid zal onderzoeken - Onderzoek integratiebeleid

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 28689 - Onderzoek integratiebeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Onderzoek integratiebeleid; Brief Presidium over het voorlopig beperken van de taak van de tijdelijke commissie die het integratiebeleid zal onderzoeken 
Document­datum 13-12-2002
Publicatie­datum 12-03-2009
Nummer KST65563
Kenmerk 28689, nr. 2
Van Presidium Tweede Kamer (PTK)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 689

Onderzoek integratiebeleid

Nr. 2

BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de leden,

Den Haag, 13 december 2002

De Kamer heeft op 3 december jongstleden besloten tot instelling van een tijdelijke commissie waarvan de taak is omschreven in een brief van het Presidium van 27 november (stuk 28 689 nr. 1).

Het Presidium stelt nader voor om de tijdelijke commissie vooralsnog geen andere taak te geven dan het laten verrichten van een bronnenonderzoek. De tijdelijke commissie zou haar rapport over deze beperkte taak uiterlijk op 29 januari 2003 moeten uitbrengen. Het Presidium stelt voor tot leden van deze tijdelijke commissie te benoemen, de heer Blok, mw. Sterk, de heer Varela, mw. Adelmund, mw. Van Gent, de heer Lazrak en mw. Lambrechts.

Aan de Kamer in nieuwe samenstelling zal het Presidium een voorstel doen voor de samenstelling van een nieuwe tijdelijke commissie. Deze nieuwe commissie zal tot taak hebben het onderzoek voort te zetten, waartoe de Kamer op 3 december heeft besloten, maar dan op basis van het bronnenonderzoek.

De Voorzitter

De Griffier

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.