I.S. (Ivor) Richard

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Ivor Richard (1932) is een uit Wales afkomstige Labour-politicus, die in de Commissie-Thorn i als eurocommissaris belast was met sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs. Pleitte in die functie onder meer voor een Europese aanpak van de massale werkloosheid. Richard begon zijn carrière als advocaat en was vanaf 1964 tien jaar Lagerhuislid. Daarna was hij Brits ambassadeur bij de VN i. Hij heeft als Lord Richard of Ammanford lid in het Hogerhuis.

in de periode 1981-1985: lid Europese Commissie

1.

Voornamen (roepnaam)

Ivor Seward (Ivor)

2.

Personalia

land
Verenigd Koninkrijk

geboorteplaats en -datum
Cardiff (Wales, Verenigd Koninkrijk), 30 mei 1932

overlijdensplaats en -datum
Cardiff, 18 maart 2018

3.

Partij/stroming

partij
Labour Party, Arbeiderspartij (sociaaldemocratisch)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • advocaat, vanaf 1955
 • lid Lagerhuis, van oktober 1964 tot maart 1974 (voor het district Baron's Court)
 • parlementair secretaris voor Defensie, 1964 (assistent van minister Healey)
 • onderminister voor het leger, van 13 oktober 1969 tot 19 juni 1970 (kabinet-Wilson I)
 • ambassadeur bij de Verenigde Naties, van 1974 tot 1979
 • lid Europese Commissie, belast met sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs, van 6 januari 1981 tot 6 januari 1985 (commissie-Thorn)
 • voorzitter Wereldhandelscentrum van Wales, vanaf 1985
 • lid Hogerhuis, vanaf 1990 (life peer)
 • leider van Labour in het Hogerhuis, van 1992 tot juli 1998
 • Lord Privy Seal, van mei 1997 tot juli 1998

5.

Opleiding

academische studie
 • rechten, Pembroke College, Ofxord University

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Kwam in 1982 met een ontwerp-richtlijn over bescherming van werknemers tegen loodvergiftiging
 • Bepleitte in 1983 een gezamenlijke aanpak van de werkloosheid in de EG. Door de economische crisis waren er tot 1988 2,5 miljoen banen nodig.
 • Bepleitte in 1983 het invoeren van een in alle EG-landen geldend recht op ouderschapsverlof van ouders met kinderen onder de twee jaar
 • Drong in 1984 bij de Nederlandse regering aan op aanpassing van de Wet Werkloosheidsvoorziening, omdat in strijd met een EG-richtlijn gehuwde vrouwen die geen kostwinner waren ten onrechte geen recht op uitkering hadden

7.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Bedankte in 1971 als oppositiewoordvoerder voor telecommunicatie uit onvrede over de anti-Europese opstelling van Labour, maar keerde later terug als woordvoerder buitenlandse zaken
 • Dong in 1974 tevergeefs naar een zetel in het district Blyth. Hij werd verslagen door de zittende Labour-afgevaardigde, die van corruptie was beschuldigd.

predicaten/adellijke titels
 • Lord Richard of Ammanford
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.