Prof. V. (Vasso) Papandréou

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Vassa Papandrÿou (1944) was lid van de Commissie-Delors II belast met onder meer sociale zaken, werkgelegenheid en onderwijs. Zij speelde een belangrijke rol bij de komst van een nieuw Europees Sociaal Handvest. Na studie in Athene, Londen en Reading werd mevrouw Papandrÿou hoogleraar economie in Exeter. In 1974 behoorde zij tot de medeoprichters van PASOK, de Griekse socialistische partij. Na directeur van een bank te zijn geweest werd zij onderminister van het kabinet-Papandrÿou II. Na haar aftreden was zij diverse keren minister.

in de periode 1991-1995: lid Europese Commissie

1.

Voornaam (roepnaam)

Vailiki (Vasso)

2.

Personalia

land
Griekenland

geboorteplaats en -datum
Valimitika, 9 december 1944

3.

Partij/stroming

partij
PASOK (Panellinio Sosialistiko Kinima, Panhelleense Socialistische Beweging)

4.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • hoogleraar economie, Universiteit van Exeter, van 1971 tot 1973
 • wetenschappelijk onderzoeker Universiteit van Oxford, van 1973 tot 1974
 • hoogleraar economie, Universiteit van Athene, van 1981 tot 1985
 • lid Raad van Bestuur Emporiki Bank, van 1982 tot 1985
 • onderminister van Industrie, Energie en Technologie, van 25 juli 1985 tot 22 juni 1988 (kabinet-Papandréou II)
 • onderminister van Handel, van 22 juni 1988 tot 14 januari 1989 (kabinet-Papandréou II)
 • lid Europese Commissie, belast met sociale zaken en werkgelegenheid, industrie, onderwijs, jeugd en betrekkingen met ECOSOC, van 6 januari 1989 tot 6 januari 1993 (commissie-Delors II)
 • lid Kamer van Afgevaardigden, vanaf 1989 (herkozen in 2007)
 • minister van Ontwikkelingssamenwerking, van 1 februari 1996 tot 19 februari 1999 (kabinetten-Simitis I en II)
 • minister van Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken en Decentralisatie, van 19 februari 1999 tot 24 oktober 2001 (kabinetten-Simitis II en III)
 • minister van Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken, van 24 oktober 2001 tot 10 maart 2004 (kabinet-Simitis III)

5.

Partijpolitieke functies

overzicht
 • lid partijbestuur en dagelijks bestuur, PASOK, vanaf 1974
 • lid dagelijks bestuur, PASOK, van 1984 tot 1988
 • lid dagelijks bestuur, PASOK, van 1996 tot 2002
 • lid dagelijks bestuur, PASOK, vanaf 2004

6.

Opleiding

academische studie
 • economie, Universiteit van Athene, tot 1969
 • economie (B.Sc), Universiteit van Londen, tot 1971
 • economie (Ph.D), Universiteit van Reading, tot 1980

7.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Kwam in 1989 met voorstellen voor een nieuw Europees Sociaal Handvest, waarin de sociale grondrechten van werknemers (bijvoorbeeld over arbeidstijden en -omstandigheden, medezeggenschap en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) in de Europese Gemeenschap moesten worden vastgelegd. In 1991 werd hierover een akkoord bereikt tussen de Europese regeringsleiders, maar het Verenigd Koninkrijk maakten enkele voorbehouden
 • Zette zich in 1991 in voor een Europese regeling voor zwangerschapsverlof. Vrouwen krijgen veertien weken verlof met behoud van een salaris dat minstens gelijk moet zijn aan een ziekteuitkering. Zijzelf wilde volledig behoud van loon, maar de ministers van Sociale Zaken wezen dat af.
 • Zette zich in 1991 in voor een volledig verbod op tabaksreclame, met uitzondering van reclame binnen verkooppunten van tabakswaren

8.

Wetenswaardigheden

wetenswaardigheden
 • Was in 1974 medeoprichter van PASOK na de val van het kolonelsregime
 

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.