Dr. G.E. (Gaston) Thorn

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Gaston Thorn (1928-2007) was in 1981-1985 voorzitter van de Europese Commissie. De Luxemburgse liberaal Thorn was zijn leven lang een pleitbezorger van Europese samenwerking. Hij begon zijn loopbaan als advocaat en was daarna Kamerlid. In 1969 werd hij minister van Buitenlandse Zaken. Tussen 1974 en 1979 leidde hij enkele kabinetten en daarna werd hij opnieuw minister van Buitenlandse Zaken (en tevens van Justitie en Economische Zaken). In de periode dat Thorn de Europese Commissie leidde, kwam de Europese Akte tot stand. Daarmee werd de aanzet gegeven tot de interne Europese markt.

in de periode 1981-1985: vooraanstaande Europeanen, voorzitter Europese Commissie

1.

Personalia

land
Luxemburg

geboorteplaats en -datum
Luxemburg, 3 september 1928

overlijdensplaats en -datum
Luxemburg, 26 augustus 2007

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

2.

Partij/stroming

partij(en)
DP (Demokratesch Partei) (liberale partij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

hoofdfuncties/beroepen
 • advocaat te Luxemburg, vanaf 1955
 • loco-burgemeester van Luxemburg, van 1951 tot 1963
 • lid Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg, vanaf 1959
 • lid Europees Parlement, van 20 maart 1959 tot 11 februari 1969
 • minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Overheidszaken, minister van Sport, van 6 februari 1969 tot 15 juli 1974 (kabinet-Werner)
 • minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Lichamelijke Opvoeding en Sport, van 15 juli 1974 tot 16 juli 1979
 • minister-president, minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, minister van Economische Zaken en Middenstand, van 16 september 1977 tot 16 juli 1979
 • minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister van Economische Zaken en Middenstand, minister van Justitie en viceminister-president, van 16 juli 1979 tot 22 november 1980 (kabinet-Werner)
 • voorzitter Europese Commissie, van 6 januari 1981 tot 6 januari 1985 (was tevens belast met cultuur)
 • president Raad van Bestuur, Banque Internationale du Luxembourg, van 1985 tot 1999
 • president Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, van 1987 tot 1993

4.

Nevenfuncties

president Europese Beweging, van 1985 tot 1987

5.

Opleiding

academische studie
 • rechten, Universiteit van Montpellier
 • rechten, Universiteit van Lausanne
 • rechten, Universiteit van Parijs

6.

Activiteiten

op het gebied van de EU
 • Tijdens zijn voorzitterschap werd in 1984 overeenstemming bereikt over de Europese Akte, waarin totstandkoming van de interne markt werd vastgelegd. De Akte werd in 1985 getekend.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trachtte tevergeefs Luxemburg aangewezen te krijgen als enige vestigingsplaats voor het Europees Parlement. Uiteindelijk kwam alleen het secretariaat-generaal van het Parlement in Luxemburg.

uit de privésfeer
 • Was tijdens de Duitse bezetting actief in het verzet en zat enkele maanden in gevangenschap

8.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.