30841 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 12 oktober 2006 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Haersma Buma (CDA) i en Weekers (VVD) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel te verruimen en hiertoe de mogelijkheid van hoofdelijke aansprakelijkstelling in de wet op te nemen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Haersma Buma en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel

2.

Documenten

(4 stuks)

2 12 oktober 2006, geleidende brief, nr. 1     KST101677
Geleidende brief
publicatie: 17 oktober 2006
 
2 12 oktober 2006, voorstel van wet, nr. 2     KST101679
Voorstel van wet
publicatie: 18 oktober 2006
 
2 12 oktober 2006, memorie van toelichting, nr. 3     KST101680
Memorie van toelichting
publicatie: 17 oktober 2006
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.