31259 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Van Bommel c.s. - Wet raadplegend referendum Europees Hervormingsverdrag

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 2 november 2007 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Van Bommel (SP) i, Van der Ham (D66) i, Ouwehand (PvdD) i, Peters (GL) i en De Roon (PVV) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Hervormingsverdrag) aan een raadplegend referendum te onderwerpen, teneinde de betrokkenheid van burgers bij de toekomstige hervormingen van de Europese Unie te vergroten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Van Bommel, Van der Ham, Ouwehand, Peters en De Roon betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Europees Hervormingsverdrag)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(14 stuks)

2 2 november 2007, geleidende brief, nr. 1     KST111673
Geleidende brief
publicatie: 6 november 2007
 
2 2 november 2007, voorstel van wet, nr. 2     KST111674
Voorstel van wet
publicatie: 6 november 2007
 
2 2 november 2007, memorie van toelichting, nr. 3     KST111675
Memorie van toelichting
publicatie: 6 november 2007
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.