Lijst Vijf Fortuyn en Tweede Kamerverkiezingen 2006

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Lijst Vijf Fortuyn haalde bij de verkiezingen van 22 november 2006 geen zetels in de Tweede Kamer. Lijsttrekker was Olaf Stuger i. Lijst Vijf Fortuyn was de voortzetting van de LPF i. De LPF had bij de verkiezingen van 2003 nog 8 zetels in de Tweede Kamer behaald, maar nadat diverse Kamerleden uit de LPF-fractie waren gestapt, waren er ten tijde van de verkiezingen van 2006 nog maar 5 van over. De partij voerde campagne met de slogan 'Wat zou Fortuyn i er van zeggen?'.

1.

Uitslag

De Lijst Vijf Fortuyn haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i 20.956 (0,2%) van de 9.838.683 uitgebrachte stemmen. Aangezien de partij hiermee onder de kiesdeler i van 65.591 stemmen bleef, leverde deze uitslag geen zetels op.

2.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 waren:

Sociaal- en financieel-economische doelstellingen

 • meer betrokkenheid van burgers bij de politiek via internet (forum)
 • beperking ambtenaren en regeltjes; minder bureaucratie
 • herwaardering vakmanschap, hogere beloning voor onderwijzers en leraren, politieagenten en verpleegkundigen
 • verdubbeling arbeidskorting voor ouderen
 • geen fiscalisering van de AOW
 • verhoging arbeidsparticipatie van mensen vanaf 55 jaar
 • aanstelling minister van Jeugdzaken

Zorg

 • salarisverhoging om aantrekkelijkheid van beroepen in de gezondheidszorg te vergroten

Onderwijs

 • kleinschaliger maken van scholen
 • salarisverhoging in het onderwijs om meer personeel aan te trekken
 • in het hoger onderwijs bezuinigen op bestuurslagen en adviesinstanties; minder bureaucratie

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • volledige stop op alle immigratie naar Nederland
 • illegale vreemdelingen worden uitgezet en toegang tot Nederland wordt lange tijd ontzegd
 • aanwezige allochtonen moeten zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur
 • halvering bedrag ontwikkelingshulp en het geld alleen gebruiken voor opzet van goede terugkeerprogramma's van in Nederland verblijvende allochtonen
 • Stop op de bouw van moskeeën en islamitische scholen
 • versterken van de sociaal-economische positie van allochtonen

Overig

 • aanleggen van wegen en spitsstroken moet op korte termijn gebeuren

Het programma werd niet doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Letterlijke tekst

3.

Kandidaten

 • 3 Coby Gardien-Reinders

Meer over