Partijvoorzitters SDAP

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De grote SDAP i-voorman Pieter Jelles Troelstra i was van 1895-1897 ook voorzitter van deze partij. De eerste SDAP-voorzitter in 1894 was Henri Polak i. Koos Vorrink i was van 1934-1946 de laatste SDAP-voorzitter. Daarna werd hij voorzitter van de PvdA i.

1.

Markante partijvoorzitters

Foto

Naam

Toelichting

foto J.J. (Koos) Vorrink

Koos Vorrink i

Charismatische en dominante sociaaldemocratische voorman in het interbellum en in de eerste naoorlogse jaren.

foto W.H. (Willem) Vliegen

Willem Vliegen i

Als politicus voor alles een pragmatisch reformist en in 1913 daarom voorstander van regeringsdeelname van de SDAP.

foto Mr. P.J. (Pieter Jelles) Troelstra

Pieter Jelles Troelstra i

De grote voorman van de sociaaldemocraten aan het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw.

2.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een volledig overzicht van de partijvoorzitters van de SDAP.

 

Meer over