Vrouwelijke bewindslieden

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In 1953 trad Anna de Waal i aan als eerste vrouwelijke staatssecretaris. Ze vervulde de portefeuille van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder minister J.M.L. Th. Cals i in het tweede kabinet-Drees i (1952-1956). De eerste vrouwelijke minister was Marga Klompé i. Zij werd pas in 1956 benoemd tot minister van Maatschappelijk Werk. Lange tijd zat er slechts één vrouw in het kabinet. Na 1980 nam het aantal vrouwen in het kabinet toe. In het kabinet-Rutte IV zijn er vrijwel evenveel vrouwelijke als mannelijke bewindslieden.

1.

Overzicht vrouwelijke bewindslieden

Hieronder vindt u een overzicht van het aantal vrouwelijke bewindslieden per kabinet op het moment van aantreden. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht sinds 1952.

Kabinet

Ministers

(v)

Stas

(v)

Totaal

(v)

Totaal

ministers

Totaal

stas

Rutte IV i

10

4

14

20

9

Rutte III i

6

4

10

16

8

Rutte II i

5

2

7

13

7

Rutte I i

3

1

4

12

8

Balkenende IV i

(zonder PvdA) i

3

1

4

12

3

Balkenende IV i

5

5

10

16

11

Balkenende III i

5

4

9

16

7

Balkenende II i

5

5

10

16

10

Balkenende I i

1

4

5

14

15