Vergaderingen Eerste Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De Eerste Kamer i kent twee soorten vergaderingen: de openbare plenaire vergadering, waarbij alle 75 leden aanwezig kunnen zijn, en commissievergaderingen. Daarnaast houden fracties i als regel wekelijks een vergadering.

 • Plenaire vergadering

  De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden i noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter i en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. De vergaderzaal bevat een publieke tribune en vergaderingen zijn online te volgen. Alle plenaire vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen worden in de regel gehouden op dinsdagen, maar bij (hoge) uitzondering kan er ook op maandagavond en woensdag vergaderd worden.

 • Commissievergaderingen

  Tijdens commissievergaderingen komen Eerste Kamerleden i in kleinere groepen (commissies) bijeen. De voornaamste taak is de voorbereiding van debatten over wetsvoorstellen i. Dat gebeurt inhoudelijk grotendeels schriftelijk, waarbij namens de fracties i schriftelijk inbreng wordt geleverd voor een verslag. Commissievergaderingen vinden normaal plaats op dinsdagen.

 • Fractievergadering

  Fracties in Tweede en Eerste Kamer komen geregeld bijeen om te overleggen. Tijdens fractievergaderingen wordt bijvoorbeeld afgestemd welke inbreng zal worden geleverd bij de behandeling van wetsvoorstellen en van beleidsstukken. In fractievergaderingen in de Tweede Kamer i wordt ook de algemene politieke lijn besproken en kunnen actuele ontwikkelingen aan de orde komen.

 • Volg de Eerste Kamer

  In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. Er zijn veel mogelijkheden om vergaderingen van de Tweede en Eerste Kamer te volgen.

En verder...

 • Handelingen

  Alles wat tijdens de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer i wordt gezegd, wordt (en werd) vrijwel woordelijk vastgelegd. Dit gebeurt door stenografen. Deze verslagen, plenaire verslagen genoemd, worden geredigeerd door de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) van de Staten-Generaal. De Dienst Verslag en Redactie (DVR) draagt naast deze verslagen ook de verantwoordelijkheid voor de verslagen van commissieoverleggen, hoorzittingen en rondetafelgesprekken. De DVR maakt deze verslagen zowel van openbare als besloten bijeenkomsten.

 • Comité-Generaal

  Beide Kamers kunnen achter gesloten deuren vergaderen. Dat wordt dan comité-generaal genoemd. Van die mogelijkheid is in de Tweede Kamer i sinds 1970 echter geen gebruik meer gemaakt en in de Eerste Kamer i niet meer sinds 1973.


Meer over