Functie en positie regering/kabinet

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De regering bestaat uit de Koning i en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk.

De ministers moeten verantwoording afleggen aan het parlement voor hun beleid en voor het optreden van de Koning. Daarnaast zijn zij ook afhankelijk van het vertrouwen van het parlement. Als een motie van wantrouwen i door een meerderheid van de Tweede Kamer i wordt gesteund, kan het ook individuele ministers dwingen om af te treden.

Alle wetsvoorstellen die aangenomen worden in de ministerraad i, moeten worden bekrachtigd door de Tweede en de Eerste Kamer i. De macht van het kabinet en de regering is dus begrensd.

  • De Koning

    Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van koningin Juliana i. Sinds 30 april 2013 is Willem-Alexander i koning der Nederlanden.

  • Kamerontbinding

    Als een kabinet i gevallen is, wordt als regel de Tweede Kamer ontbonden. De regering heeft daar Grondwettelijk het recht toe. Door Kamerontbinding kan de regering bij een conflict een uitspraak van de kiezers vragen. Die 'regel' bestaat sinds 1972. Na een besluit tot Kamerontbinding moeten altijd binnen 40 dagen nieuwe verkiezingen i worden uitgeschreven.

 

Meer over