Dr. B. Reiger

foto Dr. B. Reiger
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Krachtdadige uit Groningen afkomstige liberale burgemeester van Utrecht onder wiens bewind straten werden verbreed, plantsoenen werden verfraaid en parken werden aangelegd. Deed ook veel aan het verbeteren van leefsomstandigheden, het onderwijs en de volksgezondheid in zijn stad. Was aanvankelijk officier en later firmant van een suikerfabriek. Na zes jaar wethouderschap volgde zijn benoeming tot burgemeester van Utrecht. Werd in 1901 door de Utrechtse universiteit tot eredoctor benoemd. Weigerde in 1905 een opdracht tot kabinetsformatie.

in de periode 1891-1908: burgemeester van Utrecht

1.

Voornaam

Bernardus

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Dr. B. Reiger (na eredoctoraat in 1901)

geboorteplaats en -datum
Groningen, 14 januari 1845

overlijdensplaats en -datum
Utrecht, 31 januari 1908

3.

Partij/stroming

stroming(en)
vrij-liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

 • lid gemeenteraad van Utrecht, van 1877 tot 1 november 1891
 • wethouder (van financiën) van Utrecht, van 28 oktober 1885 tot 1 november 1891
 • burgemeester van Utrecht, van 1 november 1891 tot 31 januari 1908

officiersrangen
tweede luitenant, van 1864 tot 1 juni 1871

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • ondervoorzitter Genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht, omstreeks 1890
 • lid College van Curatoren Rijksuniversiteit Utrecht

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Zette zich als burgemeester met name in voor verbetering van de infrastructuur en stimuleerde de modernisering van de stad

uit de privésfeer
 • In Utrecht staat een monument te zijner nagedachtenis
 • Zijn vader was advocaat; hij overleed in 1847

niet-aanvaarde politieke functies
 • Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
 • burgemeester van Amsterdam, 1901
 • minister-president, 1 augustus 1905 (bedankte vanwege inhoudelijke bedenkingen en bezwaren van huiselijke aard)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.