29708 NL - wetsvoorstel
Wet op het financieel toezicht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 3 augustus 2004 ingediend door de minister van Financiën, Zalm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten naar een functioneel ingericht toezicht, herziening van de wetgeving met betrekking tot dat toezicht noodzakelijk maakt.

1.

Volledige titel

Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het financieel toezicht)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden zes nota's van wijziging, twee nota's van verbetering en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

4.

Documenten

(73 stuks)

2 3 augustus 2004, koninklijke boodschap, nr. 1     KST78728
Koninklijke boodschap
publicatie: 12 augustus 2004
 
2 3 augustus 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST78729
Voorstel van wet
publicatie: 12 augustus 2004
 
2 3 augustus 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST78730
Memorie van toelichting
publicatie: 12 augustus 2004
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.