25408 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 19 juni 1997 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Oudkerk (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de apotheker van een ziekenhuis ook geneesmiddelen mag bereiden en afleveren aan of ten behoeve van anderen dan de in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het inwonende personeel en dat het tevens wenselijk is het verbod voor apothekers en apotheekhoudende artsen om de artsenijbereidkunst in meer dan in één apotheek uit te oefenen, op te heffen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

3.

Documenten

(27 stuks)

2 19 juni 1997, geleidende brief, nr. 1     KST22168
Geleidende brief
publicatie: 24 juni 1997
 
2 19 juni 1997, voorstel van wet, nr. 2     KST22169
Voorstel van wet
publicatie: 24 juni 1997
 
2 19 juni 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST22170
Memorie van toelichting
publicatie: 24 juni 1997
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.