Amendement

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wetsontwerp. In Nederland heeft alleen de Tweede Kamer het recht om wetsontwerpen te amenderen.

Amendementen hebben een vaste opbouw met vaste onderdelen. De vaste onderdelen van een amendement zijn:

 • 1. 
  De aanduiding van het vergaderjaar
 • 2. 
  Het parlementaire of vette nummer met de officiële naam van het amendement
 • 3. 
  Het kamernummer met daarachter de indieners en de ontvangstdatum
 • 4. 
  De wijzigingen in het wetsontwerp die het amendement voorstelt
 • 5. 
  De toelichting op de gewenste wijzigingen
 • 1. 
  • 2. 
   • 3. 
    4.

Het document zelf is standaard als volgt opgebouwd:

Bovenaan het ingediende document wordt eerst het vergaderjaar weergegeven. Daaronder, gekoppeld aan een parlementair nummer (ook wel het vette nummer genoemd), staat de officiële naam van het amendement zoals het ingediend is. Onder het parlementaire nummer staat het Kamernummer. Achter het Kamernummer staat beschreven welke Kamerleden de motie indienen en wanneer de motie ontvangen is. Als het een gewijzigde versie van het amendement is, staat dat ook aangegeven achter het kamernummer.

Het begin van de inhoud van het amendement wordt altijd aangeduid met de volgende zin:

"De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor"

De wijzigingen die het amendement voorstelt worden daaronder genummerd met Romeinse cijfers. Onder iedere wijziging (aangeduid met Romeins cijfer) wordt aangegeven welk wetsartikel en welk onderdeel van dat artikel gewijzigd of geschrapt moet worden. Ook de wetsartikelen zijn genummerd met Romeinse cijfers. De verschillende onderdelen van een wetsartikel worden aangeduid met letters. Bijvoorbeeld: artikel I, onderdeel A.

Na het noemen en beschrijven van de gewenste wijziging(en) volgt een toelichting. In de toelichting wordt beschreven wat de veranderingen die het amendement voorstelt betekenen. Ook wordt bij de toelichting de motivatie voor het indienen van het amendement beschreven.

Onder de toelichting staan de namen van de indieners.