E.A. (Ernst) Cramer

foto E.A. (Ernst) Cramer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Politicus van de ChristenUnie uit Flevoland in de periode 2006-2010. Was voor hij in het parlement kwam adviseur planeconomie en wethouder in Zeewolde. Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met verkeer en waterstaat, landbouw, natuur en financiën. Vooral zaken met betrekking tot spoorwegen hadden zijn belangstelling. Hij maakte verder deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie financieel stelsel i en van het Presidium van de Kamer. Een Kamerlid dat als lid van een kleine fractie hard werkte en mede vanwege relativeringsvermogen en humor door collega's werd gewaardeerd. Na zijn Kamerlidmaatschap adviseur van een Ingenieursbureau.

ChristenUnie
in de periode 2006-2010: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Ernst Ariël (Ernst)

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 26 juni 1960

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond)
 • ChristenUnie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 november 2006 tot 17 juni 2010
 • adviseur NS (Nederlandse Spoorwegen), van september 2010 tot januari 2012
 • manager European Affaires, NS, van februari 2012 tot 1 juli 2016
 • manager Omgevingsmanagement, projectorganisatie ERTMS-NL, van juli 2016 tot maart 2018
 • stakeholdermanagement ERTMS, NS, vanaf april 2018

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Landentafel FSC, vanaf maart 2012

vorige (2/7)
 • voorzitter Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen, van februari 2012 tot februari 2015
 • voorzitter Stichting Hospice Nijkerk, van januari 2013 tot november 2016

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 8 maart 2007 tot 17 juni 2010
 • lid tijdelijke commissie parlementair onderzoek financieel stelsel (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 24 juni 2009 tot 17 juni 2010

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Bracht in 2008 samen met Ger Koopmans (CDA) een initiatiefnota uit over het grensoverschrijdend regionaal personentreinverkeer ('Grenzeloos Genoeg(en)?') (31.553)
 • Bracht in 2008 de notitie "Slimmer, sneller en zuiniger op het spoor" uit over actuele spoordossiers (snelheid, veiligheid, energiegebruik) en over de werkwijze van ProRail
 • Bracht in 2008 een initiatiefnota uit over spoorwegstations ('Nieuwe stations, nieuwe passagies') (31.801)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad in het najaar van 2004 af als wethouder nadat de meerderheid van de raad het vertrouwen in hem had opgezegd.
 

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.