Logement

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De huisvesting voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal i is (tegenover het hoofdgebouw, aan de overzijde van het Plein) uitgebreid met kantoorruimten, onderkomens voor Europarlementariërs en ruimten voor parlementaire enquêtecommissies.

Het voormalig Logement van Amsterdam (rijksmonument) uit 1737 (Plein 23) en het voormalig Rijksarchief (rijksmonument) uit 1895 (tussen de bebouwing aan het Plein en Bleijenburg) zijn gerestaureerd en gerenoveerd, en er is uitbreiding met nieuwbouw langs de Lange Houtstraat en tussen de bestaande bouwdelen in gerealiseerd.

Architect Erik Knippers koos 'openbaarheid van bestuur' als thema voor het nieuw gebouwde gedeelte in de vorm van een glazen hoofdingang. Deze moet publiek en pers uitnodigen mee te kijken in de keuken van de moderne parlementaire democratie.

De restauratie van het achttiende eeuwse Algemeen Rijksarchief, het 'eerste huis voor het Nationaal Geheugen', is een voorbeeld van hoe de industriële revolutie de bouw heeft beïnvloed. Het depotgebouw is opgezet als een enorme zelfdragende ijzerconstructie, met daarin de eveneens ijzeren archiefstellingen met leistenen schappen. Deze zes bouwlagen (magazijnverdiepingen) bestaan uit een draagconstructie van gewalst profielijzer. De bakstenen gevel is verend verankerd aan de smeedijzeren draagconstructie. Dit alles is in de nieuwe situatie zoveel mogelijk gehandhaafd.

 

Meer over