Associatieraad & associatiecomité

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Bij elke associatieovereenkomst i met een land hoort een associatieraad. Die raad bestaat uit de ministers van de lidstaten i en de ministers van het land of de landen waarmee de overeenkomst is afgesloten.

In een associatieraad bespreken de ministers van de lidstaten en de ministers van het land of de landen waarmee de overeenkomst is afgesloten, belangrijke onderwerpen die binnen het kader van de overeenkomst vallen.

Minder belangrijke zaken worden door ambtenaren besproken; dit gebeurt in associatiecomités die bij de associatieraden horen.

Associatiecomités zijn een voorbeeld van een gemengd comité, omdat de partner en de EU het comité meestal wisselend voorzitten.