Parlementaire enquête: landaanwinning en verdieping vaarwater op het Zwolsche Diep (1856)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In 1844 was concessie verleend tot landaanwinning en verdieping van het Zwolsche Diep. Het Drentse Tweede Kamerlid Van der Veen i vroeg in 1856 om een onderzoek naar de hinder die scheepvaart en handel in Drenthe en Overijssel ondervonden van deze werkzaamheden. Daarbij ging het ook om de tolheffing die vanwege de landwinning plaatsvond. In 1856 kwam er een parlementaire enquête i.

De vijf leden tellende commissie stond onder voorzitterschap van oud-Tweede Kamervoorzitter Van Goltstein i.

Na verhoor van 29 personen, onder wie vooral schippers en ingenieurs, bracht de commissie een vrij technisch verslag uit over de diepte van het vaarwater en de effecten van de landwinning. Ze deed de aanbeveling bij de tolheffing de diepgang van schepen als grondslag te nemen. Verder moest de waterhuishouding in Drenthe en Overijssel worden verbeterd om daar de hogere waterstanden in het Zwolsche Diep beter te kunnen opvangen.

Leden

Delprat i (conservatief)

Van Goltstein i (gematigd liberaal)

Heemskerk i (liberaal)

Storm van 's Gravesande i (gematigd liberaal)

Wintgens i (gematigd liberaal)

 

Meer over