Afsplitsingen fracties Tweede Kamer

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zolang er fracties i in de Tweede Kamer i zijn (sinds het einde van de 19e eeuw), zijn er afsplitsingen voorgekomen. Vaak waren die het gevolg van meningsverschillen over de koers van de partij. In enkele gevallen lagen er persoonlijke tegenstellingen aan ten grondslag.

Sinds 2017 wordt in het reglement van orde gesproken van de erkende fractie. Dat zijn fracties die direct na verkiezingen zijn gevormd. Vorming van latere fracties is alleen mogelijk door fusie.

1.

Gevolgen van afsplitsing

Het is bij veel partijen gebruikelijk dat volksvertegenwoordigers verklaren dat zij hun zetel ter beschikking stellen als zij afwijken van de koers van de partij. Dat dit in de praktijk lang niet altijd gebeurt, komt omdat dissidenten vaak menen dat niet zij, maar juist de overige fractieleden van de partijlijn afwijken.

Een afgesplitste fractie (groep) heeft in de Tweede Kamer i sinds 2017 geen recht meer op een evenredig deel van de personele ondersteuning en spreektijd. De fractievoorzitter i (ook als het om een eenpersoonsfractie gaat) heeft recht op een toelage. Een reglementswijziging beperkte deze rechten van afgesplitste groepen.

Als een Kamerlid van een coalitiefractie zich afsplitst, kan deze de coalitie i wel blijven steunen. Dat hangt af van de aard van het conflict.

2.

Overzichten

Neem contact op met de redactie van PDC voor een uitgebreid overzicht van eenlingen en afgesplitste groepen in de Tweede Kamer sinds 1919.

Eenlingen/afgesplitste groepen (tussen haakjes de fractie waarvan is afgesplitst)

datum

naam

reden

5 september 2023

Ephraim i (Groep-Van Haga)

interne partijconflicten

22 maart 2022

Gündogan i (Volt)

uit de fractie gezet

26 februari 2022

Gündogan i (Volt)

uit fractie gezet na aantijging van grensoverschrijdend gedrag, later door de rechter ongedaan gemaakt

15 september 2021

Omtzigt i (CDA)

interne partijconflicten

6 mei 2021

Den Haan i (50PLUS)

interne partijconflicten

  •  

Groepen

datum

naam

reden

13 mei 2021

groep-Van Haga i (FVD)

werkwijze fractie

13 november 2014

groep-Kuzu/Öztürk i (PvdA)

geschil i over integratiebeleid

3 juli 2012

groep-Hernandez/Kortenoeven i (PVV)

kritiek op fractieleiding

1 oktober 2002

groep-De Jong i (LPF)

onwerkbare verhoudingen

 

Meer over